La lecture quotidienne

Odluka II. zasjedanja AVNOJ-a o izgradnji Jugoslavije na federativnom principu

In hrvatski on 2011/02/07 at 18:51

O D L U K A

DRUGOG ZASJEDANJA ANTIFAŠISTIČKOG VIJEĆA NARODNOG OSLOBOĐENJA JUGOSLAVIJE

o izgradnji Jugoslavije na federativnom principu

Na osnovu prava svakog naroda na samoodređenje, uključujući pravo na otcjepljenje ili na ujedinjenje sa drugim narodima, i u skladu s istinskom voljom svih naroda Jugoslavije, osvjedočenom u toku trogodišnje zajedničke narodno-oslobodilačke borbe koja je skovala ne raskidivo bratstvo naroda Jugoslavije, Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije donosi slijedeću

O d l u k u:

1. Narodi Jugoslavije nikada nisu priznali i ne priznaju raskomadanje Jugoslavije od strane fašističkih imperijalista i dokazali su u zajedničkoj oružanoj borbi svoju čvrstu volju da ostanu i dalje ujedinjeni u Jugoslaviji.

2. Da bi se ostvario princip suverenosti naroda Jugoslavije, da bi Jugoslavija predstavljala istinsku domovinu svih svojih naroda i da nikad više ne bi postala domenom bilo koje hegemonističke klike, Jugoslavija se izgrađuje i izgradit će se na federativnome principu, koji će osigurati punu ravnopravnost Srba, Hrvata, Slovenaca, Makedonaca i Crnogoraca, odnosno naroda Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

3. U skladu s takvom federativnom izgradnjom Jugoslavije, koja se temelji na najpunijim demokratskim pravima, jest činjenica da već sada, u vrijeme narodno-oslobodilačkog rata, osnovne organe narodne vlasti kod pojedinih naroda Jugoslavije predstavljaju narodno-oslobodilački odbori i zemaljska antifašistička vijeća narodnog oslobođenja (…), i da je Anifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije vrhovno zakonodavno i izvršno predstavničko tijelo naroda Jugoslavije i vrhovni predstavnik suvereniteta naroda i države Jugoslavije kao cjeline.

4. Nacionalnim manjinama u Jugoslaviji osigurava se sva nacionalna prava.

5. Ova odluka stupa odmah na snagu.

Dne 29. studenoga 1943.,

u Jajcu

Za Antifašističko vijeće

Narodnog oslobođenja Jugoslavije

Predsjednik

Dr. I. Ribar, v. r.

(potpis)

via Odluka II. zasjedanja AVNOJ-a o izgradnji Jugoslavije na federativnom principu – Wikizvor.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: